20.6.2017 כ"ו סיוון תשע"ז
פרופ' הלל כהן בשיחה עם ד"ר עאדל מנאע על ספרו החדש:
"נכבה והישרדות" - סיפורם של הפלסטינים שנותרו בגליל 1948-1956

רשימת נושאי מפגשי פורום צ'ריק לשנת תשס"ז -ציונות ומשיחיות