Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

אתרים מומלצים

 • הארכיון הציוני המרכזי - באתר מוצג הארכיון הציוני המרכזי בירושלים ובו תיאור כללי של אוספיו וכן הצגת תערוכות שנערכו במסגרתו


 • אוסף התצלומים הלאומי - אוסף תצלומים מגוון של תמונות מתקופת היישוב והמדינה. האתר מכיל מנגנון חיפוש לפי נושאים


 • החברה ההיסטורית הישראלית - אתר של החברה ההיסטורית הישראלית ושל מרכז שז"ר המציג פירסומים הרצאות וכנסים בנושאים היסטורים שונים


 • יד בן צבי - יד בן-צבי הינו מוסד מחקר וחינוך, אשר תפקידיו הם: חקר תולדות ארץ-ישראל והנחלתם לציבור הרחב; חקר ירושלים והנחלת זיקת עם ישראל אליה; חקר קהילות ישראל במזרח.


 • קתדרה - אתר המכיל מבחר מאמרים מכתב העת לתולדות ארץ ישראל ויישובה. באתר קיים מנגנון חיפוש לפי מילות מפתח


 • מרכז בן-גוריון - אתר מרכז בן-גוריון בנגב המציג את פעילויות המרכז בתחום חקר היישוב והמדינה כולל גישה לארכיון ממוחשב


 • מרכז רבין - האתר של מרכז רבין לחקר ישראל בתל-אביב ובו סקירת מטרותיו ומבחר מפעילותיו


 • מכון סאלד - גישה למאגר המידע הביבליוגרפי של מכון סאלד למחקרים במדעי החברה והחינוך המתמקד בחקר החברה הישראלית


 • מוסדות אקדמיים בישראל - אתר המפנה לאתרים השונים של האוניברסיטאות והמכללות העיקריות בישראל


 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - אתר מפורט ביותר המכיל שפע נתונים כמותיים על החברה הכלכלה והתרבות בישראל מהקמת המדינה ועד ימינו


 • מרכזי מחקר בעולם - אתר המפנה למרכזי מחקר בעולם העוסקים בלמודים יהודיים כולל מרכזים העוסקים גם בחקר תולדות היישוב ומדינת ישראל
מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים