Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תש"ע

הסדנה מתקימת בימי רביעי, בשעות 12:00-10:30, בחדר 400, בניין גסטר.
הסדנה מיועדת למלגאי הרצל ולמוזמנים בלבד.

סמסטר א'

 • 28 באוקטובר 2009
  עדינה שוורץ: הגירה, קהילות אתניות ויחסי הורים מהגרים
 • 18 בנובמבר 2009
  אריק עזרא: הגורמים המסבירים את שיעורי השתתפותם של קשישים בחוק סיעוד
 • 9 בדצמבר 2009
  נתנאל פישר: הגיור בשירות המדינה - מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן
 • 30 בדצמבר 2009
  גל אורון: רציפות ושבר - תהליכים מרחביים וחברתיים במעבר בין עכו המנדטורית לעכו הישראלית
 • 20 בינואר 2010
  ארי אנגלברג: הציונות הדתית ו"בעיית" הרווקות המתמשכת

סמסטר ב'

 • 17 במארס 2010
  ארי בראל: מדע, טכנולוגיה וכינון מדינה: המקרה של ישראל
 • 14 באפריל 2010
  נועה הייזלר-רובין: ראשית התכנון העירוני מודרני בארץ ישראל
 • 28 באפריל 2010
  אפנאן מסארוה סרור: נשים, אזרחות וידע: נשים באום טובא צורכות פעילות העשרה
 • 2 ביוני 2010
  מתי שמואלוף: מונוגרפיה על יעקב רבינוביץ כמבקר תרבות 1948-1910מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים