Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת עמיתי הרצל

רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ז - תואר שני
ריבונות בשיח היהודי-דתי: לקראת תיאוריה של ריבונות יהודית1946-48 איתמר בן עמי
הבניית נרטיב הפליטות והטראומה של היהודים יוצאי מדינות ערב עמית לין
ש"י איש הורוויץ וכתב העת "העתיד" (1914-1908) - תודעת זמן ותודעת שפה למען עתיד הציונות מירב ראובני
רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ז - תואר שלישי
המעבר בין הטעמה אשכנזית לדקדוקית בשירים בארץ ישראל בראשית המאה העשרים והשפעתו האפשרית על עיצוב הסגנון המוסיקלי של שירי התקופה גיתית בועזסון
ספרות מסעות ביידיש לארץ ישראל, 1947-1907 יעד בירן
שירה עברית בשנות התשעים רעות בן יעקב
Israel, Brazil, and the Jewish Diaspora, 1964-75 יונתן גרוסמן
פעילותה והשפעתה של "תנועת נשים דמוקרטיות בישראל" (תנד"י) בשנים 1966-1948 תע'ריד קעדאן
ילדי חברון 1968 - דור במקום עמלי שחףרשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ו - תואר שני
סיפורה של מדינת ישראל וייצוגו בהר הזיכרון הלאומי ינון גוטל
הקמת שירות החוץ הישראלי: 1947-1953 שגיא ברמק
רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ו - תואר שלישי
ספרות מסעות ביידיש לארץ ישראל, 1907-1947 יעד בירן
שילוב טקסטים ביוגרפים בהוראת היסטוריה ציונית: פרשות אוגנדה, ניל"י ואלטלנה כמקרי מבחן מיכל הוניג
עובדות סוציאליות חלוצות בתקופת הישוב העברי: השפעותיהן של המסורת היהודית-גרמנית והציונית על התפתחות המקצוע בישראל עיינה הלפרן
אסטרטגיות, טקטיקות והיבטים פולקלוריים של העברת מסורת בקרב נשים יהודיות יוצאות ארגנטינה החיות כיום בישראל ז'קלין לאזנוב
ילדי חברון 1968 - דור במקום עמליה שחף
"היתוך בחום נמוך": יחסים בין-עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים הלה שלם ברה"דרשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ה - תואר שני
אתרי התיירות בישראל כ'מחוזות זיכרון' של הבניית זיכרון קולקטיבי והשכחה קולקטיבית של העבר הערבי בא"י ושל הנכבה הפלסטינית לב-קדש בן
רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ה - תואר שלישי
משטרי רגולציה וולונטריים בתחומי צרכנות בישראל: התפתחות, סיבות והשלכות טליאס מוטי
תמורות בפילנתרופיה של צפון אמריקה: המקרה של פדרציית ניו יורק בין השנים 1990-2012 שאול בר ניסים חנה
"היתוך בחום נמוך": יחסים בין-עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות העולים (הצעת מחקר התקבלה ע"י וועדה מלווה עם תיקונים) שלם ברהד הלהרשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ב - תואר שני
בתי הדין הפנימיים במחנות קפריסין - 1946-48 שלומי בלבן
רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"ב - תואר שלישי
"תגובות חרדיות למלחמת ששת הימים" יאיר הלוי
לאומיות ואורתודוכסיה, ישן מול חדש: בית הכנסת החורבה בתקופת המנדט ובימינו ראובן גפני
אי ציות ואלימות פוליטיים: התמיכה בערכי המשטר ותחושת השייכות לקהילה במהלך הנסיגה מעזה שומרון דוד מויאל


רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"א - תואר שני
סנטימטר של צניעות: קו ישיר לאלוקים - צניעות בעולמן של נערות חרדיות טרגין ליסה (ליאה)
רשימת עמיתי הרצל לשנת תשע"א - תואר שלישי
רציפות ושבר: תהליכים מרחביים וחברתיים במעבר מעכו המנדטורית לעכו הישראלית אורון גל
לאומיות ואורתודוכסיה, ישן מול חדש: בית הכנסת החורבה בתקופת המנדט ובימינו ראובן גפני
אי ציות ואלימות פוליטיים: התמיכה בערכי המשטר ותחושת השייכות לקהילה במהלך הנסיגה מעזה שומרון דוד מויאל
אזרחות, נשים וידע: נשים מאום טובא צורכות תוכנית העשרה מסארוה-סרור אפנאן
"השפעת הנארודניצ'סטבו על המחשבה הציונית" רפי צירקין-סדן(רשימת עמיתי הרצל לשנת תש"ע (תואר שלישי
הציונות הדתית ו"בעיית" הרווקות המתמשכת אנגלברג אהרון
רציפות ושבר - תהליכים מרחביים וחברתיים במעבר בין עכו המנדטורית לעכו הישראלית אורון גל
נשים, אזרחות וידע: נשים באום טובא צורכות פעילות העשרה מסארוה סרור אפנאן
הגורמים המסבירים את שיעורי השתתפותם של קשישים בחוק סיעוד אריק עזרא
הגיור בשירות המדינה - מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן פישר נתנאל
הגירה, קהילות אתניות ויחסי הורים מהגרים שוורץ עדינה
מונוגרפיה על יעקב רבינוביץ כמבקר תרבות 1948-1910 שמואלוף מתי


(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ט (תואר שני
צוענים בירושלים - תושבים בשולי העיר נגה בובר בן-דוד
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ט (תואר שלישי
יזמות כלכלית נשית-המתיישבות העצמאיות במושבות העלייה הראשונה, 1882-1914. אורנה ארליך
שירת זמירות שבת בקרב אשכנזים בציבור הדתי-לאומי בישראל נעמי כהן צנטר
הגורמים המסבירים את שיעורי השתתפותם של קשישים בישראל בתוכנית ביטוח סיעוד אריק עזרא
הגיור בשירות המדינה - מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן נתנאל פישר
בית כנסת אשכנזי בישראל - מפגש בין מסורות מוסיקליות עמליה קדם
המדינה והסובייקט בגיור האורתודוקסי בישראל. מיכל קרבאל-טובי
גיאוגרפיה היסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן. לביא שי
מונוגרפיה על יעקב רבינוביץ כמבקר תרבות 1948-1910. מתי שמואלוף


(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ח (תואר שני
"היתוך"בחום נמוך: יחסים בין-עדתיים במעברות העולים הילה שלם-בהרד
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ח (תואר שלישי
יזמות כלכלית נשית-המתיישבות העצמאיות במושבות העלייה הראשונה 1882-1914 אורנה ארליך
הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל-דפוסי חשיפה ואופני קליטה רבקה בן-שחר נריה
השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית ממלח"ע השנייה ועד לימי הצנע נמרוד הגלעדי
המדינה והסובייקט בגיור האורתודוקסי בישראל מיכל קראבל-טובי
כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל רונן מנדלקרן
ישראל במזרח התיכון: ניהול סכסוך ומעורבות במדינות ערב 1954-1958 גיא מעיין
גיאוגרפיה היסטורית תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן לביא שי


(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ז (תואר שני
השפעת מלחמת ששת הימים על הזרם החרדי המרכזי: אידיאולוגיה והשתלבות מעשית הלוי יאיר
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ז (תואר שלישי
התאחדות עולי אמריקה לטינית - דינאמיקה של ארגון וולונטרי בהגירה ובקליטה בביס דבי
שימור ושינוי בזהות היהודית של מהגרי שנות ה-1990 מברה"מ לשעבר בניש- וייסמן מיה
קולות של שקט: הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קריאה בן שחר-נריה רבקה
השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית: ממלה"ע השנייה ועד לימי הצנע הגלעד נמרודי
בין פואטיקה ופוליטיקה-החזון והמעשה בפעילות עכשווית המכוונת לכינון בית המקדש השלישי חן שרינה
שורשיו ועיצובו של "המשק המעורב" בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ-ישראל עמיאור חזי
בין שתי ערים: הלוחמים, המוסדות והקהילה הערבית-פלסטינית בירושלים ויפו בתקופת המלחמה הבין - קהילתית, דצמבר 1947 - מאי 1948 רדאי איתמר
מערכת השיפוט של צה"ל במלחמת העצמאות שטרן ענת
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ז (בתר דוקטורט
"עמים קטנים, סכסוכים גדולים" תהליכי הסלמה-השלמה וספק-הקיום האתנו-לאומי אבולוף אוריאל


(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ו (תואר שני
הקמת ישובים על קרקעות ערביות נטושות ואכלוס בבתים ערביים נטושים - מדיניות מול ביצוע: יוני-דצמבר 1948 כהן נגה
צנזורה על סרטים ומחזות במדינת ישראל בשנות החמישים מאירסון שירה
הסולטאן עבד אל-חמיד השני ופלסטין/ארץ-ישראל: מדיניות ביחס לפרובינציה ואינטרסים אישיים פישל רועי
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ו (תואר שלישי
התאחדות עולי אמריקה לטינית: דינאמיקה של ארגון וולונטרי בהגירה ובקליטה בביס דבי
בין זהות יהודית לליברליזם של המלחמה הקרה: קיום מרכזיים בהתפתחות הגותו המוקדמת של סר ישעיה ברלין, 1930-1960 דובנוב אריה
חברי-כנסת ערבים במפלגות ציונות ברשימות לוויין: בחינת השתלבותו של מיעוט לאומי כהן אורנה
לשון עתיקה במציאות חדשה: שימוש בשפה מקראית אצל אבות השמאל הציוני-סוציאליסטי מנדל נעמי
?ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית
ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ ישראל המנדטורית
מצר עומרי


(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ה (תואר שני
תרומתה של חברת החשמל הארץ ישראלית להתפתחות המרחבית של עמק הירדן בתקופת המנדט אמיתי רן
מעסיקים פרטיים בתקופת היישוב כשחקנים פוליטיים מצר עמרי
(רשימת עמיתי הרצל לשנת תשס"ה (תואר שלישי
על-פי תהום : קהילות אתניות במבחן האיום הקיומי (מקרה-מבחן עיקרי: היהודים בא"י) אבולוף אוריאל
היחס לשואה בעיתונות החרדית בישראל 1973-1950 אבנשטיין רות
הדימוי הצילומי של תושבי ארץ הקודש באמצעי התקשורת במערב אירופה 1918-1839 כרמל נורית
התגובה היהודית לפעילות המיסיון בארץ ישראל 1917-1881 לנגבוים שלומית
ההתדרדרות למלחמה בין מצרים וישראל בין השנים 1956-1952:יחסי גומלין בין הזירה הפנימית והחיצונית ובין מדיניות פנים למדיניות חוץ לרון גיא
לשון עתיקה במציאות חדשה: השפה הסגולית של השמאל הציוני- סוציאליסטי מנדל נעמי
יהודי פולין בעלייה החמישית 1939-1932 צ'רניאבסקי אירית
התנצלויות בשיח הפוליטי בישראל, 2003-1948 קמפף זוהר
בין שתי ערים: הלוחמים, המוסדות והקהילה הערבית-פלסטינית בירושלים ויפו בתקופת המלחמה הבין-קהילתית, דצמבר 1947-מאי 1948 רדאי איתמר
מערכת השיפוט של צה"ל במלחמת העצמאות שטרן ענתמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים