Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוני פורום מרכז צ'ריק לשנת תשע"ה
נושא: "משה שרת - דמותו, פועלו, מורשתו"

לרגל מאה עשרים להולדתו וחמישים למותו של ראש הממשלה השני של מדינת ישראל

הפורום מיועד למורי האוניברסיטה ולתלמידי מחקר והינו פתוח גם לציבור המתעניין. פרטים נוספים במזכירות מרכז צ'ריק.
המפגשים מתקיימים בימי חמישי משעה 17:00 עד 19:30 חדר 502 בבית מאירסדורף קמפוס הר הצופים.

 • מפגש 1. 13.11.2014
  "היבטים ביוגראפיים"
  יו"ר: ד"ר דימיטרי שומסקי (האונ' העברית)
  דוברים: פרופ' גבי שפר (האונ' העברית), פרופ' זאב צחור (מכללת ספיר ואונ' בן גוריון בנגב)


 • מפגש 2. 11.12.14
  "תפיסתו הצבאית והביטחונית של שרת לפני הקמת המדינה ואחריה"
  יו"ר: פרופ' אלי לדרהנדלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  דוברים: ד"ר מאיר חזן (אוניברסיטת תל אביב), פרופ' אורי בן אליעזר (אוניברסיטת חיפה)


 • מפגש 3. 8.1.15
  "שרת ומדיניות החוץ בימי היישוב ובתקופת המדינה"
  יו"ר: פרופ' עוזי רבהון (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  דוברים: פרופ' דליה עופר (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' אורי ביאלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)


 • מפגש 4. 12.3.15
  "היבטים אידיאולוגיים ופוליטיים"
  יו"ר: ד"ר מנואלה קונסוני (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: פרופ' אניטה שפירא (אוניברסיטת תל אביב), ד"ר אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)


 • מפגש 5. 30.4.15
  "שרת ו"השאלה הערבית""
  יו"ר: פרופ' יפעת וייס (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  דוברים: ד"ר הלל כהן (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' מוטי גולני (אוניברסיטת תל אביב)


 • מפגש 6. 28.5.15
  "שתי דרכים? משה שרת ודוד בן-גוריון"
  יו"ר ומגיב: פרופ' ישראל ברטל (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  משתתפים: פרופ' שלמה אהרונסון (האוניברסיטה העברית בירושלים), מר יעקב שרת (העמותה למורשת משה שרת, תל אביב)


מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים