Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוני פורום מרכז צ'ריק לשנת תשע"ד
נושא: "מרוב למיעוט במולדתם: פלסטינים בעידן הציונות"

הפורום מיועד למורי האוניברסיטה ולתלמידי מחקר והינו פתוח גם לציבור המתעניין. פרטים נוספים במזכירות מרכז צ'ריק.
המפגשים מתקיימים בימי חמישי משעה 17:00 עד 19:30 חדר 502 בבית מאירסדורף קמפוס הר הצופים.

 • מפגש 1. 7.11.2013
  "דמדומי האימפריה: התקופה העות'מאנית"
  יו"ר: ד"ר אייל ג'יניאו (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: ד"ר מחמוד יזבק (אוניברסיטת חיפה), פרופ' דרור זאבי (אוניברסיטת בן גוריון)


 • מפגש 2. 5.12.2013
  "לנוכח 'מדינה שבדרך': החברה הפלסטינית בתקופת המנדט הבריטי"
  יו"ר" ד"ר תמר ס. הס (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: פרופ' מוסטפא כבהא (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר תמיר גורן (אוניברסיטת בר אילן)


 • מפגש 3. 9.1.2014
  "1948: נכבה והשלכותיה"
  יו"ר: פרופ' דליה עופר (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: ד"ר עאדל מנאע (מכון ון ליר בירושלים), ד"ר מוסטפא עבאסי (מכללת תל חי)


 • מפגש 4. 27.2.2014
  "השלטון הישראלי והאזרחים הפלסטינים בימי הממשל הצבאי"
  יו"ר: ד"ר מנואלה קונסוני (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: ד"ר יאיר בוימל (מכללת אורנים), ד"ר הונידה גאנם (חוקרת עצמאית)


 • מפגש 5. 27.3.2014
  "1948 פוגשת 1967: פלסטינים לאחר מלחמת ששת הימים"
  יו"ר: פרופ' עזרא מנדלסון (האוניברסיטה העברית)
  דוברים: פרופ' אמל ג'מל (אוניברסיטת תל אביב), ד"ר שרה אוסצקי-לזר (מכון ון ליר בירושלים)


 • מפגש 6. 8.5.2014
  שולחן עגול - "לאומיות פלסטינית בשנות האלפיים"
  יו"ר ומנחה: ד"ר עמוס גולדברג (האוניברסיטה העברית)
  משתתפים: ד"ר בשיר בשיר (האוניברסיטה העברית), פרופ' אסעד גאנם (אוניברסיטת חיפה), פרופ' אלון קונפינו (אוניברסיטת וירג'יניה / אוניברסיטת בן גוריון)


מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים