Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

יום עיון 30 שנה למהפך הפוליטי

תמורות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בישראל
כ"ט באייר תשס"ז, 17 במאי 2007 בית-מאירסדורף, הר-הצופים, חדר 502

 • 9:00
  ברכות: עוזי רבהון, מנהל מרכז צ'ריק
  ישראל ברטל, דיקן הפקולטה למדעי-הרוח
  אלי לדרהנדלר, ראש המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן


 • 9:30-11:10
  מושב ראשון: המערכת הפוליטית בין שמאל לימין
  יו"ר: נעמי חזן, המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
  אשר אריאן, אוניברסיטת חיפה, אם כל המהפכים: התנהגות הבוחר ב- 1977 בהשוואה לבחירות 1992 ו-2006
  אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון, פנייתה של תנועת העבודה ימינה: סכמה היסטורית
  גיורא גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן, הליכוד - מאופוזיציה לשלטון


 • 11:10-11:30 הפסקת קפה


 • 11:30-13:10
  מושב שני: המחנה הדתי - מפלגות ותנועות חוץ-פרלמנטריות
  יו"ר: רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
  אליעזר דון-יחיא, אוניברסיטת בר-אילן, בגין והמחנה הדתי
  גדי טאוב, האוניברסיטה העברית בירושלים, בין הריבוני לגאולי: ציונות וציונות דתית
  מנחם פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן, "חברת הלומדים" והמהפך


 • 13:10-14:30 הפסקת צהריים


 • 14:30-16:30
  מושב שלישי: מרקם חברתי וזהות קבוצתית
  יו"ר: סרג'ו דלה-פרגולה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  משה ליסק, האוניברסיטה העברית בירושלים, האם הקול העדתי הכריע את בחירות 1977?
  עדנה לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית בירושלים, מלאומיות הרואית ללאומיות טראומטית: על מודלים מתחרים של לאומיות בטקסי זיכרון
  נרי הורוביץ, מכון מנדל, המהפך והמדיניות החברתית – נקודת מפנה?
  יצחק רייטר, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים; והמכללה האקדמית אשקלון, המהפך והשלכותיו על המעמד הפוליטי של המיעוט העברי


 • 16:30-16:50 הפסקת קפה


 • 16:50-19:00 מושב רביעי: כלכלה בתמורות האידאולוגיה הפוליטית
  יו"ר ומגיב: דוד קליין, נגיד בנק ישראל לשעבר; ויו"ר בית השקעות מיטב
  בן-ציון, זילברפרב, אוניברסיטת בר-אילן, המהפך הכלכלי: היה או לא היה?
  אפרים קליימן, האוניברסיטה העברית בירושלים, מחיר ההימור
  נתן זוסמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אביה ספיבק, אוניברסיטת בן-גוריון, האם הליברליזציה הכלכלית תרמה לצמיחת המשק הישראלי?
  דן בן-דוד, אוניברסיטת תל-אביב, השבר הגדול


מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים