Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

אודות המרכז

המרכז ע"ש ברנרד צ'ריק באוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1985 לשם קידום המחקר הבין-תחומי בתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל. המרכז מעוגן במכון ליהדות זמננו בהר-הצופים. המרכז מקיים את 'פורום צ'ריק' בו משתתפים אנשי סגל האוניברסיטה וחוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים העוסקים במחקרם ובהוראתם בנושאים מתחום עניינו של המרכז ודיוניו פתוחים לכל המתעניינים. הדיונים מוקלטים ומשמשים בסיס לסדרת הפרסומים של המרכז 'סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' היוצאת לאור בהוצאת מאגנס.

מרכז צ'ריק מעניק מדי שנה את מלגות "עמיתי הרצל" בסיוע הקרן הקיימת לישראל. פעולותיו האחרות כוללות עריכת כנסים, ימי עיון, פרסומים וייצוג האוניברסיטה העברית בפורומים כלל-אוניברסיטאיים. תחת חסותו פועלים פרויקט תולדות האוניברסיטה העברית, קרן קורט גרונוולד למחקר בהיסטוריה כלכלית של היהודים, וקרן אליסיה לחקר ההיסטוריה של מדינת ישראל.

יצירת קשר

טל במשרד: 02-5882867
פקס: 02-02-5882986
דוא"ל: cherrick@mscc.huji.ac.il
קבלת קהל בתיאום מראש

בעלי תפקידים במרכז

 • פרופ' הלל כהן - מנהל המרכז
 • דניאל ירון - רכז המרכז

חברי הוועדה האקדמית

 • פרופ' עוזי רבהון, יו"ר ועדה אקדמית של מרכז צ'ריק
 • פרופ' ג'וני גל, ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • דר' ענת הלמן, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
 • דר' תמר הס, ספרות עברית
 • פרופ' אלכס יעקובסון, היסטוריה
 • פרופ' אלי פודה, לימודי האיסלאם והמזה"ת

ראשי המרכז לשעבר

 • ד"ר דימיטרי שומסקי
 • פרופ' יהושע בן אריה
 • פרופ' אורי ביאלר
 • פרופ' חגית לבסקי
 • ד"ר עוזי רבהון
 • ד"ר ענת הלמן (מ"מ)
 • ד"ר רן אהרנסון

אודות ברנרד צ'ריק ז"ל

Bernard Cherrick ברנרד צ'ריק (1988-1914) עלה לארץ-ישראל ב-1947 כדי לעמוד בראש המחלקה לענייני מידע ויחסי ציבור של האוניברסיטה העברית. מאותה העת הוא ייצג את האוניברסיטה ברחבי העולם כולו ופיתח והרחיב את רשת ארגוני השוחרים של האוניברסיטה. כמו-כן, מאז 1968 הוא שימש כסגן נשיא האוניברסיטה. במסעותיו הוא העביר את המסר של התפתחותה של מדינת ישראל. ברנרד צ'ריק הוכר כנואם מוכשר והצליח להשיג תמיכה חובקת עולם עבור האוניברסיטה. בשל נסיעותיו התכופות וקשריו עם קהילות יהודיות בכל מקום הוא נודע בכינויו 'מר האוניברסיטה העברית'.
במטרה להנציח את זכרו הקימו שוחרי האוניברסיטה העברית את קרן ברנרד צ'ריק לתמיכה במרכז על-שמו לקידום המחקר וההוראה של הציונות וישראל.מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים