Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

המרכז ע"ש ברנרד צ'ריק באוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1985 לשם קידום המחקר הבין-תחומי בתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל. המרכז מעוגן במכון ליהדות זמננו בהר-הצופים. המרכז מקיים את 'פורום צ'ריק' בו משתתפים אנשי סגל האוניברסיטה וחוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים העוסקים במחקרם ובהוראתם בנושאים מתחום עניינו של המרכז ודיוניו פתוחים לכל המתעניינים. הדיונים מוקלטים ומשמשים בסיס לסדרת הפרסומים של המרכז 'סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' היוצאת לאור בהוצאת מאגנס.
עוד על המרכז...מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים.       עדכון אחרון: January 11, 2017
צילום: קלוגר זולטן (1938) באדיבות אוסף התצלומים הלאומי       הקמת האתר ותחזוקה: אלינור אטרקצ'י

האוניברסיטה העברית בירושלים